Toon populairste 6 cryptocurrencies

Privacy- en cookiebeleid | LiteBit

Via haar website, www.litebit.eu, verwerkt LiteBit persoonsgegevens en maakt zij gebruik van cookies. De privacy van haar klanten is belangrijk voor LiteBit, en LiteBit neemt bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens de nodige zorgvuldigheid in acht. Bij de verwerking houden we ons aan de eisen van de relevante wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, waaronder (vanaf 25 vanaf mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • voordat we persoonsgegevens verwerken, onze doeleinden hiervoor duidelijk aangeven in dit privacy- en cookiebeleid;
 • het door ons verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • in gevallen waarin dit is vereist, u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • we uw recht respecteren op inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn.

In dit privacy- en cookiebeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, en voor welke doeleinden. Vanwege het innovatieve karakter van de wereld van digitale valuta en cryptomunten in het algemeen, kunnen de diensten die wij aanbieden via onze website en de functies van de website in de loop van de tijd veranderen. Daarom is het raadzaam om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig opnieuw door te nemen.

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2019.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website en de functies daarvan, kunnen de volgende (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacy- en cookiebeleid.

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Inloggegevens;
 • Paspoort/identiteitsbewijs;
 • Adres cryptovaluta (portefeuille);
 • IP-adressen;
 • IBAN-nummer.

2. Doeleinden van de verwerking persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website en de functies van deze website kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Account aanmaken

  Via onze website kunt u een account aanmaken voor ons online platform. Met dit account kunt u Bitcoins en andere cryptovaluta kopen, verkopen en opslaan (in uw portefeuille). Voor het aanmaken van een account vragen wij u om uw naam, e-mailadres, wachtwoord en land van verblijf in te vullen. Wij zullen de aan uw inloggegevens gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan of indien dit wettelijk verplicht is. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens overdragen aan de bevoegde autoriteiten. Bij het aanmaken van een account verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van uw overeenkomst met LiteBit.

 • Het kopen en/of verkopen van cryptovaluta

  Via onze website kunt u Bitcoins en andere cryptovaluta kopen en verkopen. Hiertoe moet u zich met uw e-mailadres en wachtwoord aanmelden bij uw online account, waarna u wordt gevraagd om het adres van uw (cryptovaluta)portefeuille in te vullen. In sommige gevallen kunt u bij het kopen en/of verkopen van cryptomunten worden gevraagd om als onderdeel van onze beveiligingsmaatregelen een controleprocedure te doorlopen. Bij het kopen en/of verkopen van cryptovaluta verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van uw overeenkomst met LiteBit.

 • Controleprocedure

  Als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen voor het kopen en/of verkopen van Bitcoins en andere cryptovaluta heeft LiteBit een controleprocedure ingesteld. Afhankelijk van het specifieke bedrag van de transactie, of het bedrag van de totale dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse transacties, moet u in het kader van deze controleprocedure bepaalde informatie verstrekken. Dit proces bestaat uit verschillende stappen (afhankelijk van het exacte bedrag van de transactie(s)). Voor stap één hebben we uw telefoonnummer nodig om u een SMS-bericht te sturen. In stap twee wordt u gevraagd om adresgegevens te verstrekken. In stap drie dient u ons een kopie verschaffen van uw paspoort of identiteitskaart. Bij het doorlopen van de beveiligingsprocedure verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van uw overeenkomst met LiteBit.

 • Instellen van prijsmeldingen

  Bij LiteBit kunt u een prijsmelding instellen zodat u wordt gewaarschuwd wanneer de prijs van een bepaalde valuta een bepaalde drempel bereikt. Wij sturen deze melding naar het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven. Bij het instellen van prijsmeldingen verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming.

 • Contact opnemen met LiteBit

  Als u vragen hebt, bijvoorbeeld over een bestelling of over cryptovaluta in het algemeen, kunt u ons bellen met FaceTime, contact met ons opnemen via onze pagina's op sociale media of ons contactformulier invullen. Om een vraag te beantwoorden die wij ontvangen hebben door middel van een contactformulier, verwerken wij uw naam en e-mailadres. Als u contact opneemt met LiteBit, verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming.

 • Onze nieuwsbrief ontvangen

  Wij hebben een nieuwsbrief om belangstellenden over onze diensten te informeren. U kunt de nieuwsbrief ontvangen door het selectievakje “Nieuwsbrief” in uw online-account aan te vinken. Om onze nieuwsbrief te ontvangen, verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming.

3. Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw accountgegevens gedurende 7 jaar na uw laatste actieve handeling. De gegevens die u verstrekt tijdens controleprocedures worden bewaard gedurende 7 naar na uw laatste actieve handeling. Als u een contactformulier invult op onze website, worden de gegevens die u hierin verstrekt bewaard voor zo lang als nodig is, afhankelijk van de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail, om uw bericht of e-mail volledig te beantwoorden en correct af te handelen. Het is mogelijk dat wij uw gegevens langer bewaren als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Om u door middel van een prijsmelding over een bepaalde valuta te kunnen informeren, bewaren wij uw e-mailadres gedurende 7 jaar na de laatste actieve handeling.

4. Cookies

Onze website slaat informatie op uw browser op en ontvangt informatie van uw browser met behulp van cookies. Cookies hebben verschillende functies. Er zijn technische cookies en functionele cookies, die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de site eruit ziet, werkt en "voelt” zoals u, de bezoeker, verwacht. Andere soorten cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw webervaring wordt aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren door u advertenties te laten zien die gericht zijn op uw interesses. Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Google

  Op onze website worden cookies geplaatst door Google via Google Analytics, Google AdWords Conversion, Google Dynamic Remarketing, DoubleClick en Google Tag Manager. Wij maken gebruik van deze diensten voor traceringsdoeleinden, om rapporten te genereren over hoe onze bezoekers de website gebruiken, om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers van de website toegang verkrijgen tot onze website via de zoekmachine van Google, om ons informatie te verstrekken over de doeltreffendheid van onze campagnes, om ons online advertentie-aanbod te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van gegevens door Google en/of derden. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • Google Analytics-cookies zijn geconfigureerd om op een privacyvriendelijke manier te werken;
  • wij hebben een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten;
  • de laatste cijfers van uw IP-adres blijven afgeschermd.

  Wij staan Google toe om informatie te gebruiken voor andere Google-services. Lees het privacybeleid van Google (dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd) om te zien wat Google doet met de persoonsgegevens die via deze cookies worden verkregen. De informatie wordt door Google doorgegeven aan en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google spant zich in om te voldoen aan verschillende zelfreguleringskaders, waaronder het EU-VS Privacyschild. Bezoek de Privacyschild-website voor meer informatie over het EU-VS Privacyschild en om de certificering van Google te bekijken.

 • Interactie met de klant

  Onze website bevat knoppen om interactie met de klant mogelijk te maken, bijvoorbeeld PushCrew, Zendesk, AdRoll en Trustpilot. Door middel van PushCrew-cookies kunnen we relevante pushberichten verzenden naar uw apparaat. Zendesk biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuningsfunctie op onze website, die het makkelijker maakt om ons vragen te stellen. AdRoll-cookies worden gebruikt voor reclame en targeting. Trustpilot-cookies worden gebruikt om bezoekers van de website de mogelijkheid te bieden om ons feedback te geven over onze website. Lees het privacybeleid van PushCrew, Zendesk, AdRoll (https://www.adrollgroup.com/privacy) en Trustpilot (dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd) om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die via deze cookies worden verkregen. De informatie kan worden doorgegeven aan en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Zendesk spant zich in om te voldoen aan verschillende zelfreguleringskaders, waaronder het EU-VS Privacyschild. Bezoek de Privacyschild-website voor meer informatie over het EU-VS Privacyschild en om de certificering van Zendesk te bekijken.

 • Sociale media

  Onze website bevat knoppen voor het promoten en delen van webpagina's op sociale netwerken, zoals Facebook en Twitter. Er wordt gebruik gemaakt van cookies om deze knoppen te laten werken. Facebook en Twitter bieden hun gebruikers de mogelijkheid om door middel van widgets op onze website aangemeld te blijven en eenvoudig verbinding te maken met Facebook en Twitter. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van deze sociale netwerken. Lees het privacybeleid van Facebook en Twitter (dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd) om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die via deze cookies worden verkregen. De informatie die Facebook en Twitter verzamelen wordt doorgegeven aan en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook en Twitter spannen zich in om te voldoen aan verschillende zelfreguleringskaders, waaronder het EU-VS Privacyschild. Bezoek de Privacyschild-website voor meer informatie over het EU-VS Privacyschild en om de certificering van Facebook en Twitter te bekijken.

5. Vertrouwelijkheid en doorgifte aan derden

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing-doeleinden van deze partijen. Wij kunnen uw gegevens aan onze partners verstrekken om alle functies mogelijk te maken die wij via onze website aanbieden. Deze partijen kunnen onder meer hosting providers, e-mailserviceproviders, hostingproviders en (web-)ontwikkelaars zijn.

6. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • voor toegang tot persoonsgegevens moet een gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt;
 • wij nemen fysieke maatregelen om toegang tot de systemen waarop de persoonsgegevens worden opgeslagen te beschermen;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Link Security of TLS) om alle informatie te versleutelen die wordt uitgewisseld tussen u en onze website bij het invoeren van uw persoonsgegevens;
 • wij houden logs bij van alle verzoeken om persoonsgegevens;
 • regelmatige penetratietesten en beveiligingscontroles door gespecialiseerde partijen;
 • in voorkomende gevallen gebruik van meerfactorauthenticatie;
 • gebruik van een hostingprovider die gespecialiseerd is in het omgaan met gevoelige gegevens;
 • training van medewerkers over beste praktijken voor beveiliging.

7. Websites van derden

Dit beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn gekoppeld. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige wijze zullen behandelen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u gebruik maakt van dergelijke sites.

8. Wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit beleid aan te passen. Wij raden u daarom aan om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

9. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om te vragen om controle van uw persoonsgegevens. U kunt vragen om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer deze gegevens onjuist of niet meer relevant zijn (in ons portaal hebt u ook toegang tot een beheeromgeving waar u zelf uw instellingen kunt instellen, opgeven en wijzigen). U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt recht op een kopie van uw gegevens in een gebruikelijk, machineleesbaar formaat, zodat u de gegevens kunt overdragen aan een andere organisatie. Dit verzoek kan telefonisch bij ons worden ingediend op nummer +31 (0)10 – 307 48 20 of via onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uzelf te identificeren.

10. Nationale toezichthouder

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Op basis van de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht om bij de Nederlandse nationale toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens (voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens) een klacht in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Contactgegevens

Als u na het lezen van ons privacy- en cookiebeleid nog vragen en/of opmerkingen hebt kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens of via onze contactpagina.

LiteBit.eu
Weena 740, 15e verdieping
3014 DA Rotterdam
Nederland
Tel: +31 (0) 10 307 48 20
Inschrijvingsnummer KvK: 63661438
Litebit.eu maakt deel uit van 2525 Ventures B.V., gevestigd in Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63661438.

*Als er enige twijfel bestaat over de interpretatie van bepaalde woorden of zinsdelen, is de Engelse versie leidend.