Geschreven door Robert Steinadler 2 maanden geleden

De ECON-commissie stemde tegen een verbod op Bitcoin – Waarom is MiCA zo belangrijk voor de industrie?

Markten in Crypto-Assets of kortweg MiCA is de afgelopen dagen overal in het nieuws geweest. Iedereen was bang dat een van wijzigingen op het MiCA-rapport had kunnen leiden tot een facto verbod op Bitcoin binnen de EU. De ECON-commissie heeft gisteren nog over dit onderwerp gestemd en het lijkt erop dat een verbod van tafel is.

Maar wat gebeurd er nadat de commissie gestemd heeft en waarom is MiCA zo belangrijk? En is het gevaar voor miners geweken?

MiCA is belangrijk voor de markt

De regelgeving is de laatste jaren steeds complexer geworden. De cryptomarkt is enorm gegroeid en de hele sector beweegt in een zeer snel tempo mee. Regelgevers over de hele wereld daarentegen bewegen zich vrij langzaam. Het is niet hun taak om snel op alle veranderingen te reageren, maar om aanpassingen aan de bestaande regels zorgvuldig te formuleren en uit te voeren.

MiCA is erg belangrijk voor de Europese markt omdat het probeert regelgeving tussen de lidstaten te harmoniseren. MiCA beperkt zich niet tot een wettelijk kader, maar omvat ook consumentenbescherming en toezicht op bedrijven en dienstverleners.

Verwacht wordt dat cryptocurrencies verder zullen groeien met de juiste regelgeving die de potentie van gerelateerde technologieën erkent en voldoende ruimte laat voor innovatie.

Dit is enkel de volgende stap

Nu de ECON-commissie over het verslag heeft gestemd, kan het de volgende fase van de zogenaamde trialoog ingaan. Dit wordt gehouden tussen het Europees parlement en de Raad van Ministers, terwijl de Europese commissie fungeert als een bemiddelaar tussen beide partijen.

In tegenstelling tot het werk van de ECON-commissie zal de trialoog voornamelijk bestaan uit gesprekken waarbij geen publiek betrokken is. Het resultaat van de stemming van gisteren is van groot belang, omdat het bepaald wat er tijdens de trialoog besproken zal worden.

Met betrekking tot het "verbod op Bitcoin" laat het in principe alle milieuoverwegingen aan de EU-taxonomie, terwijl MiCA zal zich richten op consumentenbescherming, toezicht, en maatregelen tegen marktmanipulatie en financiële misdrijven.

En hoe zit het met mining?

Het gevaar voor miners is nog niet geweken. De laatste ontwikkelingen laten heel duidelijk zien dat mining nog steeds veel zorgen baart met betrekking tot de koolstofvoetafdruk en de impact op klimaatverandering. MiCA zal zich met dit onderwerp niet bezighouden.

In plaats daarvan drongen parlementsleden erop aan dat dit onderwerp wordt verplaatst naar de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten. Dit betekent dat vanaf januari 2025 mining nauwlettend in de gaten zal worden gehouden en de impact ervan zal worden beoordeeld.

De taxonomie is een classificatiesysteem dat een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten opstelt. Het valt nog te bezien of mining als duurzaam zal worden beschouwd. Natuurlijk kunnen miners een bijdrage leveren door te investeren in duurzame energiebronnen of door overvloedige energie te gebruiken die anders verloren zou gaan. Maar aan de andere kant worden veel activiteiten simpelweg gedreven door de goedkoopste prijs op de markt en dat maakt het minder waarschijnlijk dat de sector als duurzaam wordt beschouwd, omdat de goedkoopste energie vaak wordt geassocieerd met een hoge uitstoot.

Trade altijd en overal

Trade wanneer jij wil op een veilige manier met onze LiteBit App. Heb toegang tot je eigen portfolio en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen.

App StoreGoogle Play Store
App StoreGoogle Play Store
download-app