LiteBit

2 jaar geleden

Zet je schrap KYC komt eraan - Hoe de nieuwe regelgeving het veiliger maakt om te traden

Een basisidee van cryptocurrencies is de individuele vrijheid van elke persoon om te beslissen over zijn of haar eigen financiën. Derden mogen niet de mogelijkheid hebben om zich met de transacties van anderen te bemoeien. Dit heeft Bitcoin buitengewoon succesvol gemaakt en is uiteindelijk de reden waarom andere crypto ook als innovatieve betalingssystemen worden beschouwd.

Voor brokers als LiteBit is er veel veranderd sinds begin 2020. De nieuwe anti-witwasregelgeving, die op Europees niveau wordt geïmplementeerd met AMLD5, heeft de markt veranderd. Elke lidstaat implementeert de nieuwe richtlijn door middel van zijn eigen wetgeving, die enigszins verschillende interpretaties heeft, maar in wezen dezelfde principes volgt.

Wat betekent dit voor onze klanten en hoe zorgen deze nieuwe maatregelen voor extra beveiliging op onze beurs?

Witwassen van geld is een fenomeen dat de samenleving als geheel treft

Geld is voor veel mensen een gevoelig onderwerp. In veel culturen hebben mensen de neiging er niet te openlijk over te praten. Het witwassen van geld is zelfs nog gevoeliger omdat de tegenmaatregelen doorgaans inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Er is een hele catalogus met preventieve maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet zover komt en dat elke verdachte zaak direct tot een onderzoek leidt.

Maar voordat we nader gaan bekijken hoe dit werkt, is het de moeite waard om wat achtergrondinformatie over witwassen te bekijken. Het witwassen van geld wordt vaak voorafgegaan door andere strafbare feiten. Dit kan belastingontduiking of corruptie zijn, maar ook het verhandelen van illegale goederen, waarvan de opbrengsten ergens moeten worden geboekt, zodat criminelen weer regelmatig toegang tot het geld kunnen krijgen en ze 'normaal' kunnen opnemen in de economische cyclus.

Het witwassen van geld is daarom een misdrijf dat grote schade aanricht in de samenleving. Want alleen als criminelen wegkomen met hun geld, kunnen ze nauwelijks gepakt worden. Integendeel, hun positie wordt nog sterker.

Dus als je deelneemt aan maatregelen tegen het witwassen van geld, ondersteun je de functionaliteit van onze samenleving als geheel. Het voorkomt dat criminelen onze gemeenschap nog verder beschadigen dan hun eigenlijke misdaden.

Ken je klant (KYC)

We kunnen niet praten over alle technische maatregelen die op de achtergrond worden genomen om te controleren of alles naar behoren verloopt. We willen deze maatregelen tenslotte beschermen om te voorkomen dat iemand ze ondermijnt.

Het deel dat onze klanten rechtstreeks raakt, is natuurlijk een kwestie waarover we onze ideeën graag delen. De term 'KYC' is zeer gebruikelijk in het Engels en wordt ook veel gebruikt in het Duits. Het staat voor "Know Your Customer". In de loop hiervan verzamelen we bepaalde informatie over jou, inclusief kopieën van je identiteitsbewijs, om vervalsingen aan het licht te brengen. Je deelname is vrijwillig, maar blijft uiteraard een voorwaarde voor een klantaccount.

Waarom is het belangrijk om je klant te kennen?

Aan de ene kant zijn er mensen die simpelweg bepaalde zaken niet mogen doen. Deze worden vervolgens direct geïdentificeerd en, na verdere verificatie, indien nodig afgewezen. Dit is echter zeer zelden het geval, aangezien het bijvoorbeeld gaat om politiek blootgestelde personen. Dit geldt wereldwijd voor heel weinig mensen.

Een ander aspect zijn onderzoeken door opsporingsinstanties. Als er een gerechtelijk bevel is, moeten de gegevens van de persoon in kwestie openbaar worden gemaakt. Dit kan echter niet alleen voor ons gevolgen hebben, maar voor alle bedrijven die zakendoen met de persoon in kwestie. Dit omvat telecomproviders, zoals internetproviders of e-mailproviders.

Nee, de politie krijgt je gegevens niet!

Een algemeen verspreid idee is dat opsporings- en belastingautoriteiten automatisch gegevens hebben over klanten die een KYC-procedure hebben doorlopen. Dit is niet het geval, want noch wij, noch de autoriteiten mogen dat doen!

Elke uitgave heeft strikte eisen waaraan moet worden voldaan door een overeenkomstig besluit. Overheden moeten ook aan deze vereisten voldoen en onze acties worden altijd beheerst door de toepasselijke wet- en regelgeving. Klantgegevens zijn dan ook een waardevol bezit, dat te allen tijde door ons wordt beschermd.

Bovendien moet je jezelf vooraf een belangrijke vraag stellen: waarom zouden de autoriteiten je gegevens opvragen? Zolang er geen relevante vermoedens zijn, zullen er geen verzoeken zijn. In die zin zal "Big Brother" zeker niet over je schouder meekijken.

KYC beschermt je tegen fraude

Nietsvermoedende gebruikers worden vaak het slachtoffer van verschillende aanvallen en pogingen tot fraude. De procedures van de daders zijn heel verschillend. Dus als je bij ons de KYC-procedure doorloopt, lever je niet alleen een bijdrage tegen het witwassen van geld. Tegelijkertijd verhoog je de veiligheid van je eigen account.

In geval van twijfel hebben wij je persoonlijke gegevens en kunnen we deze gebruiken voor een vergelijking als je account wordt bedreigd. Dit is de laatste verdedigingslinie, maar het is beter om het te hebben dan het zonder te doen en het dan ineens nodig te hebben.

Om je bescherming te vergroten, moet je sterke wachtwoorden maken en deze beheren met een wachtwoordbeheerder, zodat je een uniek wachtwoord creëert voor elk account. Het wordt ook aanbevolen om alle accounts met 2FA te beschermen. Je moet zelfs je LiteBit account op deze manier beschermen, want 2FA is een vereiste!

Jouw vrijheid wordt niet beperkt

Wat je transactievrijheid betreft, zijn er ook geen beperkingen opgelegd door KYC. Natuurlijk kunnen we zien waar de crypto of de euro's die je hebt gestort vandaan kwamen. Maar we zouden dat zelfs zonder KYC weten en hetzelfde geldt voor opnames.

Alles wat uit je persoonlijke portemonnee komt, ligt volledig in je eigen handen. Je LiteBit Wallet is in principe hetzelfde. Alleen als een adres bij een bekende oplichterij hoort of kan worden toegewezen aan andere ongewenste activiteiten, zullen we ingrijpen. Maar dit is alleen voor je bescherming!

Denk aan de Twitter-hack en al het geld dat gebruikers hebben verloren omdat ze voor de oplichterij vielen. Alleen als je de adressen van oplichters markeert en vergrendelt, kan je effectief tegen hen optreden.

Anders kan je al je crypto verzenden naar waar je maar wilt.

Trade altijd en overal

Trade wanneer jij wil op een veilige manier met onze LiteBit App. Heb toegang tot je eigen portfolio en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen.

App StoreGoogle Play Store
App StoreGoogle Play Store
download-app