Erik Weijers, 3 maanden geleden

Wat zijn driehoekpatronen in crypto trading?

Driehoekpatronen zijn grafiekformaties van koersbewegingen die gevangen zitten binnen twee convergerende steun- en weerstandslijnen. Deze lijnen komen samen en vormen een driehoek. Laten we enkele driehoeken bespreken en zien waarom deze patronen belangrijk zijn voor trading. 

Driehoekpatronen zijn belangrijk omdat ze aanwijzingen geven over de voortzetting van een stijgende of dalende trend. Ze kunnen waarschuwingssignalen geven over een explosieve beweging omhoog of omlaag. Dat helpt traders die hun koop- of verkooporders willen timen, of long of short willen gaan.

Waarom een driehoek?

De periode dat de prijs binnen de driehoek blijft, betekent dat de markt nog steeds in evenwicht is. Kopers en verkopers zijn steeds meer in evenwicht wat betreft de prijs die ze willen betalen/ontvangen. Op een gegeven moment zullen ofwel de verkopers ofwel de kopers op dat prijspunt uitgeput zijn. In het eerste geval schiet de prijs omhoog, in het tweede geval omlaag. Dat effect is soms zelfversterkend, omdat alle traders naar dezelfde grafieken staren en allemaal instappen bij een breakout, waardoor de prijsbeweging wordt versterkt. 

In een bullmarkt is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat er perioden zijn waarin de prijs de opwaartse trend doorbreekt en zich vestigt in een symmetrische driehoek. Daar blijft hij voordat hij verder omhooggaat. En omgekeerd voor bearmarkten. Symmetrische driehoeken zijn 'voortzettingspatronen': in de meeste - maar niet alle - gevallen gaat de koers verder in de richting die hij al ging. 

Driehoekpatronen bestaan zo lang er handel is die op papier wordt gezet: ze zijn niet specifiek voor crypto.

Wat is een goede driehoek? 

 • Een driehoek heeft idealiter minstens twee momenten waarop zowel 'groene' als 'rode' koersbewegingen de weerstandslijnen raken. Als dit niet het geval is, is het patroon niet zuiver maar iets te willekeurig. Idealiter is de hele driehoek als het ware 'zig-zag gevuld'. Toch is het belangrijk te weten dat er altijd een beetje 'ruis' of willekeur in de grafieken zit. Verwacht niet altijd artist impressions. Grafieken zijn altijd wat rommelig, net als het leven zelf.
 • Een ander kenmerk van driehoeken is dat het handelsvolume afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Na de uitbraak is het volume idealiter hoger, wat bevestigt dat de markt het eens is over de koersbeweging.
 • Gemiddeld gebeurt de uitbraak ruwweg op 70% van de afstand tussen het begin en de apex (het punt waar de trendlijnen samenkomen).

Drie soorten driehoeken 

1 Symmetrische driehoek

Symmetrische driehoeken vertonen geen dalende of stijgende trend. De trendlijnen zijn symmetrisch op de x-as gespiegeld. Ze convergeren, waardoor een trading range ontstaat die steeds smaller wordt. Zoals besproken zijn het voortzettingspatronen, wat betekent dat de uitbraak vaak in dezelfde richting is als waarin de prijs de driehoek is ingegaan. 

 • symmetrische driehoeken breken iets meer dan 50% van de tijd naar boven uit
 • de uitbraak gebeurt gemiddeld op 74% van de weg van de driehoek 

Bulkowski is de auteur van een baanbrekend werk over technische analyse. Op basis van zijn onderzoek suggereert hij een uitbraakdoel voor symmetrische driehoeken voor het geval deze hoger uitbreken: 

Uitbraakprijs + ((Hoogste Prijs in Driehoek - Laagste Prijs in Driehoek) * 66%). Dus, als voorbeeld. Als de laagste koers in de driehoek 90 was en de hoogste 100, dan zal de uitbraakprijs 100 + (10*0,66) = 106,6 zijn. 

Voor neerwaartse uitbraken is de formule: uitbraakprijs - ((Hoogste prijs in driehoek - Laagste prijs in driehoek) * 48%). 

Dit betekent dat de uitbraak bij een hogere uitbraak groter is dan bij een neerwaartse beweging.

2 Stijgende driehoek

In stijgende driehoeken daalt de prijs bij neerwaartse bewegingen steeds minder, en stoot meerdere malen naar een horizontaal plafond. De gemiddelde koers blijft stijgen, maar een uitbraak blijft uit voor de gevangen prijsactie. Totdat het wel gebeurt. Volgens de onderzoekers Kirkpatrick en Dahlquist: 

 • is de uitbraak driekwart van de tijd opwaarts
 • gebeurt de uitbraak gemiddeld bij 61% op de weg van de driehoek

Koersuitbraakdoel stijgende driehoek
Hoogste Prijs in Driehoek + ((Hoogste Prijs in Driehoek - Laagste Prijs in Driehoek) * 75%) 

Dus, als voorbeeld. Als de laagste koers in de driehoek 90 was en de hoogste 100, dan zou het uitbraakdoel zijn: 100 + (10 * 0.75) = 107.5 

Voor neerwaartse uitbraken is de formule: Uitbraakprijs - ((Hoogste koers in driehoek - Laagste koers in driehoek) * 68%). In ons voorbeeld zou het koersdoel 100 - (10 * 0,68) = 93,2 zijn. 

Deze getallen zijn slechts gemiddelden. Uitbraken kunnen groter zijn of helemaal mislukken.

3 Dalende driehoek

Een dalende driehoek heeft een naar beneden hellende weerstandslijn en een horizontale steunlijn die elkaar ontmoeten aan de rechterkant van het patroon.

 • De uitbraak naar beneden gebeurt in ongeveer tweederde van de gevallen.

Voor opwaartse uitbraken bij dalende driehoeken is de formule: Uitbraakprijs + ((Hoogste Prijs in Driehoek - Laagste Prijs in Driehoek) * 84%). Voor uitbraken naar beneden: Laagste Prijs in Driehoek - ((Hoogste Prijs in Driehoek - Laagste Prijs in Driehoek) * 54%). Ook hier is de uitbraak naar boven dus meestal groter dan de andere richting.

Hoe driehoekpatronen te traden

De meeste handelaars proberen een uitbraak te traden als ze er getuige van zijn (in plaats van erop te anticiperen). Zodra de prijs de driehoeksgrenzen overschrijdt op een bepaald tijdsbestek en met (optioneel) een hoog genoeg volume, zullen ze de munt kopen of verkopen (of long of short gaan). 

Voorzichtiger handelaren zullen wachten op een bevestiging, waarbij de prijs de vorige steun test die nu weerstand is. Nadat de prijs een tweede keer in de gewenste richting gaat en het vorige uitbraakpunt overschrijdt, zullen ze zich veilig voelen om te kopen/verkopen. Dit wordt de break and retest strategie genoemd.

Ook al behoren driehoekpatronen tot de meer betrouwbare technische indicatoren, een stop-loss plaatsen bij het meest recente dieptepunt (in het geval van een doorbraak omhoog) of het recente hoogtepunt (in het geval van een doorbraak naar beneden) is waarschijnlijk een goed idee. Je kunt altijd voor een andere trade gaan als de tweede uitbraak plaatsvindt. 

Een riskantere strategie zou zijn om te anticiperen op de uitbraak op basis van statistieken zoals hierboven genoemd. Niet wachten op de uitbraak kan natuurlijk averechts werken, dus een stop-loss is ook hier raadzaam. 

Fakeouts

Schijnbare uitbraken uit driehoekspatronen die terugdraaien naar het prijsbereik van de driehoek worden in crypto vaak fakeouts genoemd. Ze komen vaak voor. Ook hier is een stop-loss een verstandig idee. En dan wachten op een tweede kans.

Wanneer winst nemen?

In de bovenstaande paragrafen per driehoekstype noemen we formules voor gemiddelde uitbraakdoelen. Deze zijn waarschijnlijk wat te precies voor praktische doeleinden. Ze kunnen een vals gevoel van exactheid geven als je vergeet dat het gemiddelden zijn. 

Dus wat te doen? Een voorbeeld. Een vaak gebruikte vuistregel voor een stijgende driehoek is winst nemen als de koers even ver is uitgebroken als de hoogte van de driehoek. Natuurlijk is risicobeheer een optie: onderweg naar dat koersdoel alvast kleine winsten nemen en/of anderzijds niet je hele positie sluiten nadat het doel is bereikt.

Aanbevolen artikelen
Vier handelsstrategieën voor beginners in crypto
Bitcoin en Ethereum: wat is het verschil?
Hoe veilig is Bitcoin?
Gerelateerde artikelen
Stop-loss vs. stop-limiet order - Hoe deze ordertypes te gebruiken

jan. 12, 2023

Ordertypes zijn basisinstrumenten voor handelaars. Ze maken het mogelijk om aan elke order voorwaarden toe te voegen die bepalen onder welke omstandigheden ze worden uitgevoerd. Dit opent de deur naar meer tradingsmogelijkheden, aangezien voorwaardelijke orders worden uitgevoerd bij gebeurtenissen die de richting van een transactie of zelfs de hele markt kunnen veranderen. Wat zijn stoporders? Welke verschillende soorten zijn beschikbaar op LiteBit en hoe kunt u ze gebruiken voor uw trading?

Trade altijd en overal

Trade wanneer jij wil op een veilige manier met onze LiteBit App. Heb toegang tot je eigen portfolio en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen.

 • 2525 Ventures B.V.
 • 3014 DA Rotterdam
 • Nederland
Meer informatie
 • Over LiteBit
 • Werken bij
 • Support
 • Verkopen
 • Nieuws
 • Educatie
 • Affiliates
Schrijf je in voor updates

Blijf op de hoogte van onze laatste updates.

Aanmelden
Ontdek populaire crypto
© 2023 LiteBit - Alle rechten voorbehouden