LiteBit

één jaar geleden

Bitcoin vs. Ethereum: Wat is het verschil tussen de twee grootste cryptomunten?

Bitcoin en Ethereum zijn de top twee cryptomunten in de wereld en de keuze van veel beleggers. Bitcoin heeft de laatste zes maanden enorme belangstelling gekregen van institutionele beleggers, omdat zij op zoek zijn naar een opslagplaats van waarde die nog betere eigenschappen heeft dan goud. Ethereum heeft een heel andere use case en is de motor achter gedecentraliseerde financiën en alle toonaangevende platforms die kunst aanbieden die verbonden is met niet-fungibele tokens.

De reden waarom beide cryptomunten zo verschillend zijn, is terug te vinden in de kenmerken en het doel van elke blockchain. Veel nieuwkomers geloven dat cryptomunten onderling uitwisselbaar zijn of op zijn minst op elkaar lijken. Het is waar dat ze bepaalde kenmerken delen, maar ze zijn zeer verschillend, vooral als men Bitcoin en Ethereum met elkaar vergelijkt. In dit artikel gaan we niet oordelen over beide cryptomunten, maar nemen we hun verschillen en wat voor kansen Ether en BTC bieden onder de loep.

Bitcoin – Hoe het allemaal is begonnen

In de afgelopen zes jaar is er in de Bitcoin-gemeenschap veel discussie geweest over het beoogde gebruik van BTC. In principe omdat er meningsverschillen waren over de vraag hoe het verder moest met de ontwikkeling ervan. Velen verwezen naar de uitvinder van Bitcoin, Satoshi Nakamoto, en de beroemde whitepaper om hun mening te legitimeren. Eén ding kan niet worden betwist: Bitcoin was bedoeld als een peer-to-peer elektronisch geldsysteem, en is als zodanig in de afgelopen twaalf jaar bedacht en ontwikkeld.

En dit leidt ons direct naar waar het bij BTC om gaat. Het bouwen van een gedecentraliseerde betalingsinfrastructuur die de tussenpersonen uitschakelt en de gebruikers in staat stelt hun eigen geld te beheren zonder tussenkomst van een derde partij. Bitcoin behaalt dit door het ontwerp van zijn protocol en het werk van de miners. Het was niet de eerste poging om een digitale munt te creëren, maar wel de eerste die erin slaagde het double spending probleem op te lossen.

Het heeft één bijzonder kenmerk dat nauw verbonden is met het idee dat Bitcoin bestand is tegen manipulatie. Dat wil zeggen dat het muntaanbod transparant is en beperkt is tot ruwweg 21 miljoen BTC. Niemand kan Bitcoin vervalsen of opblazen en dat leidt tot de tweede toepassing dat recentelijk door institutionele beleggers is ontdekt. Bitcoin is ook een opslagplaats van waarde en omdat de voorraad absoluut beperkt is, beweren veel analisten en beleggers dat het zelfs beter is dan goud. De schaarste ervan is ongeëvenaard door enig ander activa en daarom wordt het door velen digitaal goud genoemd. In tegenstelling tot goud kan Bitcoin vrij worden verhandeld en is het ook makkelijker op te slaan. Door een stijgende vraag is de prijs door het dak gegaan.

Ethereum – een nieuw idee is geboren

Ethereum introduceerde een nieuw idee. Na de uitvinding van Bitcoin volgen veel altcoins. De meeste altcoins richtten zich op snelheid of verschillende mijnbouwalgoritmen. De belangrijkste altcoin in die zin was Litecoin. Het feit dat iedereen probeerde beter te zijn dan Bitcoin toont aan dat niemand met een nieuw en baanbrekend idee kwam. In plaats daarvan was elk project gericht op de use cases die Bitcoin al bood en probeerde het gewoon beter te doen.

Maar Ethereum was in alle opzichten iets nieuws. De eigen munteenheid op de blokketen van Ethereum is Ether. Natuurlijk is het mogelijk om vrij met Ether te handelen en het veilig op te slaan, net als met Bitcoin. Maar dat is niet het belangrijkste doel. In plaats daarvan introduceerde Ethereum het idee dat niet alleen betalingen, maar ook complexere contracten op de blokketen konden worden afgewikkeld. Het idee van smart contracts was geboren. Ethereum zou een raamwerk bieden dat het mogelijk zou maken om elk soort contract te programmeren dat veilig kon worden uitgevoerd en gecontroleerd door elke partij in de wereld. Op deze manier zou geen van de partijen in een contract hoeven te twisten over de voorwaarden en de uitvoering ervan. Een belangrijk onderdeel dat ontbreekt in Bitcoin is de Ethereum virtuele machine of EVM. Deze maakt van het hele netwerk één gigantische supercomputer die alle noodzakelijke berekeningen uitvoert.

Er zijn nog meer verschillen. In tegenstelling tot Bitcoin vertrouwt Ethereum niet op een UTXO-model. Een nog groter verschil is dat de maximale voorraad Ether niet beperkt is. Veel Bitcoiners beweren dat dit in feite zeer gevaarlijk is, omdat Ethereum in hun ogen geen gezond geld creëert. De enige aanbodbeperking is een leveringslimiet van 18 miljoen Ether per jaar. Er is nog steeds een discussie gaande of het onbeperkte aanbod van Ether een probleem creëert of niet. Hoewel Ethereum aantoonbaar geen digitaal goud is, creëert het nog steeds een zeer grote vraag via zijn DApps.

De slimme contracten op Ethereum maken een verscheidenheid aan use cases mogelijk, beginnend bij gedecentraliseerde uitwisselingen over liquiditeitsmijnbouw en yield farming. Dit maakt Ethereum zo uniek en het feit dat veel andere cryptomunten hetzelfde proberen te doen, maar dan beter, is een sterk teken dat het een opmerkelijke uitvinding is, net als Bitcoin vroeger.

Welke cryptomunt is beter?

Er is geen juist antwoord op die vraag, omdat beide een uniek verkoopargument hebben. Slimme contracten en gedecentraliseerde toepassingen zijn niet mogelijk on-chain met Bitcoin. Aan de andere kant is Ethereum niet zo schaars als Bitcoin ooit zal zijn. Elk van beide heeft zijn voor- en nadelen.

Bitcoiners zouden kunnen beweren dat schaarste en veiligheid belangrijker zijn dan snelheid en dat niets boven het dogma van gezond geld moet worden gesteld. Ze hebben in alle opzichten volledig gelijk als het gaat om het creëren van gezond geld. Maar aan de andere kant heeft Ethereum geen behoefte aan schaarste, maar moet het een aanbod bieden dat voldoet aan de vraag. Het is niet bedoeld om in de eerste plaats een opslagplaats van waarde te zijn.

Ether drijft een token economy aan op de gedecentraliseerde Ethereum blokketen met duizenden applicaties en slimme contracten. Voor elke uitvoering, elke interactie en elk nieuw contract is Ether nodig en daarom is een aanbod met een jaarlimiet (year cap) beter geschikt voor zijn eigen doelen.

Het is niet de vraag welke van de twee beter is in vergelijking met elkaar, maar welke van de twee beter is voor het beoogde doel. Bitcoin was bedoeld als hard geld en het draait zo goed en past zo goed in die rol dat het niet alleen de eerste, maar de grootste cryptomunt is geworden door marktkapitalisatie (market cap) en netwerkgroei. En het feit dat dit is bereikt is enorm, want er zijn letterlijk duizenden andere munten die precies hetzelfde proberen te doen.

Maar hetzelfde kan gezegd worden over Ethereum. Veel ambitieuze concurrenten proberen de volgende Ethereum killer te zijn. En het feit dat er al zoveel van zijn, maakt het absoluut duidelijk waarom Ethereum de op één na grootste cryptomunt is geworden.

In plaats van zich in te laten met tribalisme, moeten beleggers zich afvragen wat voor soort activa belangrijk voor hen is. Ben je op zoek naar een opslagplaats van waarde die niet kan worden gecorrumpeerd en die overal ter wereld wordt geaccepteerd? Of ben je meer op zoek naar de mogelijkheden die worden gecreëerd door een wilde, maar levendige gedecentraliseerde markt die leningen en rente creëert voor zijn gebruikers?

Meer vragen?

Trade altijd en overal

Trade wanneer jij wil op een veilige manier met onze LiteBit App. Heb toegang tot je eigen portfolio en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen.

App StoreGoogle Play Store
App StoreGoogle Play Store
download-app