LiteBit

2 maanden geleden

Vacature: Voorzitter VBNL

Over VBNL

De ‘Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland’ (VBNL) streeft sinds 2014 actief naar een succesvolle en professionele bitcoinsector in Nederland. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de aangesloten Bitcoinbedrijven door het bevorderen van zelfregulering en het voorkomen en bestrijden van cryptogerelateerde fraude. De VBNL hecht daarom groot belang aan de handhaving en versterking van de reputatie en integriteit van de bij haar aangesloten bedrijven.

Tevens biedt VBNL een aanspreekpunt voor overheden en andere instellingen. VBNL werkt samen met verschillende stakeholders zoals mediakanalen, politici, justitie en politie (waaronder nationale politie, FIU, high tech crime), FIOD, De Nederlandsche Bank en andere verenigingen zoals de Nederlandse Betaalvereniging.

Bij de VBNL zijn nu vijftien leden aangesloten, waaronder LiteBit. De leden bestaan uit partijen die in de blockchainsector actief zijn én bij DNB zijn geregistreerd als cryptobroker/exchange en/of aanbieder van bewaarportemonnees. De leden vertegenwoordigen tezamen zo’n 80% van alle wallet en crypto exchange aanbieders in Nederland.

Samenvatting functie

Onderdeel van de recente professionalisering binnen de organisatie is het aanstellen van een ervaren voorzitter die affiniteit heeft met blockchaintechnologie en cryptocurrency. Technische kennis is geen absolute voorwaarde maar wel een pré. Aandacht gaat uit naar een voorzitter die met zijn of haar bestuurlijke ervaring en strategisch denkvermogen voor de VBNL een betekenisvolle koers kan neerzetten en uitvoeren, én daarbij de standpunten van VBNL op overtuigende en heldere wijze naar stakeholders en publiek kan overbrengen met als doel de kernbelangen van de aangesloten ondernemingen te behartigen.

De Voorzitter is de vertegenwoordiger van de vereniging richting de stakeholders. Hij/Zij fungeert als woordvoerder en leidt vergaderingen. De Voorzitter behartigt het groepsbelang en heeft een onafhankelijke rol binnen de vereniging. Samen met de Secretaris en de Penningmeester vormt de Voorzitter het bestuur van VBNL.

Algemene taken

De Voorzitter is belast met de volgende taken:

 • Woordvoerder van de vereniging (extern);
 • Initiatief nemen, coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden op basis van de doelstellingen van de vereniging;
 • Aanwezig en aanspreekbaar zijn, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen en is daarbij volkomen onafhankelijk;
 • Verantwoordelijkheid nemen  voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, doelstellingen aangegane en te sluiten contracten;
 • In staat zijn de visie en missie vast te leggen in een (meerjarig) beleidsplan en deze, in samenwerking met het bestuur, te vertalen naar een activiteitenplan;
 • Aan de leden een driejarig plan en strategie voorleggen welk door de leden dient te worden goedgekeurd;
 • Eenmaal per jaar verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging;
 • Minimaal maandelijks een overleg voorzitten met VBNL leden;
 • Externe ontwikkelingen volgen en stemt de organisatie en vervolgstappen van de vereniging daar waar nodig op af;
 • De PR van de vereniging verzorgen;
 • Nauw contact onderhouden met de onbezoldigde penningmeester en secretaris die in dienst zijn bij de leden;
 • Het contact onderhouden met de diverse instanties, waar nodig met andere leden
 • De belangen van de vereniging behartigen en gebruikt zijn of haar netwerk en invloed om het klimaat en de omstandigheden voor de cryptosector te optimaliseren.

Competenties

 • Doelgericht
 • Leiderschap
 • Onafhankelijk
 • Netwerker
 • Sensitiviteit
 • Durf

Overig

Het salaris van de voorzitter betreft per jaar EUR 35.000,00 op basis van 24 uren exclusief de onkosten waaronder redelijke reiskosten. Hierover worden afspraken gemaakt. Het gaat hier om een all-inclusive salaris.

De procedure betreft een kennismakingsgesprek met een aanstellingscommissie van VBNL en twee gesprekken met twee vertegenwoordigers van twee leden van VBNL.

Jouw sollicitatie kun je sturen naar contact@vbnl.org via onderstaande knop.

Mail nu

Trade altijd en overal

Trade wanneer jij wil op een veilige manier met onze LiteBit App. Heb toegang tot je eigen portfolio en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste marktontwikkelingen.

App StoreGoogle Play Store
App StoreGoogle Play Store
download-app