lb

Napsáno Erik Weijers 5 months ago

Výzkum Grayscale: Bitcoin se stává mainstreamem

Grayscale ve svém třetím výročním průzkumu mezi investory do Bitcoinu konstatuje, že Bitcoin se v uplynulém roce stal více mainstreamovým. Stále více investorů jej vnímá jako úložiště hodnoty a stále větší skupiny vnímají Bitcoin pozitivně. Již méně než dříve je především doménou mladých, mužských investorů.

Průzkum společnosti Grayscale byl proveden v srpnu 2021 mezi tisícovkou jednotlivců ze Spojených států. Aby se člověk mohl stát respondentem, musel investovat alespoň 10 000 dolarů ze svého majetku. Zajímavým výsledkem je, že 26 % z této skupiny investovalo do Bitcoinu. To je o 2 % více než o rok dříve.

Zlepšení vnímání


44 % dotázaných vnímá Bitcoin pozitivněji než před rokem. Pouze 10 % se k němu staví negativněji. Důležitý rozdíl ve vnímání spočívá v tom, že Bitcoin je nyní vnímán spíše jako investice než jako platební síť. Jako investici jej vnímá 77 % dotázaných, což je trojnásobný nárůst oproti stavu před rokem. Z této skupiny, která jej vnímá jako investici, jej většina považuje za investici na více let. Relativně malá část ji vnímá jako investici na dobu kratší než jeden rok (37 %).

Více starších osob a žen

Pozoruhodným výsledkem je, že Bitcoin je stále méně doménou mladších mužů. Ti jsou jak známo vyhledávači rizika. Ukazuje se, že největší nárůst lidí, kteří o Bitcoinu jako investičním produktu silně uvažují, se objevuje mezi staršími lidmi a ženami. Ve věkové kohortě 55 až 64 let téměř polovina z nich uvažuje o zařazení Bitcoinu do svého portfolia. To je velký nárůst oproti 30 % v roce 2020.

Nizozemský průzkum o vlastnictví kryptoměn

Ve stejném měsíci byl v Nizozemsku proveden průzkum, který zadal nizozemský orgán pro dohled nad finančními trhy (AFM). Prvním zjištěním je, že 12 % Nizozemců starších osmnácti let investuje do kryptoměn. To je podstatně méně než 26 % ze studie Grayscale, ale nezapomeňte, že výzkumné populace jsou odlišné. V americké studii se jí účastnili pouze investoři s investovaným kapitálem deset tisíc dolarů, zatímco v Nizozemsku byli dotazováni i lidé s malými prostředky. Ve skutečnosti pouze 15 % nizozemských respondentů investovalo do kryptoměn více než 5 000 eur.

V nizozemské studii je důraz na otázky (a tím i na zjištění) jiný. Například je zde otázka, zda by se jednotlivci dostali do finančních problémů po zhroucení kryptografických trhů. Každý osmý na tuto otázku odpovídá kladně. Tento typ otázky není překvapením: nizozemský průzkum si vyžádala tradiční finanční instituce. Jednou z možných motivací pro investování do kryptoměn je: "zahrát si". Jako důvod to uvádí 54 % účastníků. To je v příkrém rozporu se zjištěními společnosti Grayscale, kde značná část dotázaných považuje Bitcoin za víceletou investici. Opět to pravděpodobně souvisí s rozdílem v populacích, které byly předmětem průzkumu. Populace investorů (průzkum Grayscale) se nepochybně více zajímá o dlouhodobé investice než smíšená skupina obyvatel. A někdo, kdo má v kryptoměnách tisíce, je pravděpodobně nevnímá jako riskantní investici.

Podobnost mezi oběma studiemi

Podobnost ve výsledcích obou průzkumů vidíme v jednom z důležitých důvodů, který Nizozemci rovněž uvádějí pro vlastnictví Bitcoinu a dalších krypto aktiv: "malý úrok na spořicím účtu". To odpovídá obrázku z amerického průzkumu, totiž že investoři považují Bitcoin za finanční nástroj, který dlouhodobě chrání před inflací. Tradičně tuto funkci plní spořicí účet a dluhopisy.

Obchodujte kdykoli a kdekoli

Zvyšte svůj vliv na obchodování a reakční dobu u více než 70 kryptoměn prostřednictvím okamžitého přístupu ke svému portfoliu s aplikací LiteBit.

download app