Erik Weijers, před rokem

Výzkum Grayscale: Bitcoin se stává mainstreamem

Grayscale ve svém třetím výročním průzkumu mezi investory do Bitcoinu konstatuje, že Bitcoin se v uplynulém roce stal více mainstreamovým. Stále více investorů jej vnímá jako úložiště hodnoty a stále větší skupiny vnímají Bitcoin pozitivně. Již méně než dříve je především doménou mladých, mužských investorů.

Průzkum společnosti Grayscale byl proveden v srpnu 2021 mezi tisícovkou jednotlivců ze Spojených států. Aby se člověk mohl stát respondentem, musel investovat alespoň 10 000 dolarů ze svého majetku. Zajímavým výsledkem je, že 26 % z této skupiny investovalo do Bitcoinu. To je o 2 % více než o rok dříve.

Zlepšení vnímání


44 % dotázaných vnímá Bitcoin pozitivněji než před rokem. Pouze 10 % se k němu staví negativněji. Důležitý rozdíl ve vnímání spočívá v tom, že Bitcoin je nyní vnímán spíše jako investice než jako platební síť. Jako investici jej vnímá 77 % dotázaných, což je trojnásobný nárůst oproti stavu před rokem. Z této skupiny, která jej vnímá jako investici, jej většina považuje za investici na více let. Relativně malá část ji vnímá jako investici na dobu kratší než jeden rok (37 %).

Více starších osob a žen

Pozoruhodným výsledkem je, že Bitcoin je stále méně doménou mladších mužů. Ti jsou jak známo vyhledávači rizika. Ukazuje se, že největší nárůst lidí, kteří o Bitcoinu jako investičním produktu silně uvažují, se objevuje mezi staršími lidmi a ženami. Ve věkové kohortě 55 až 64 let téměř polovina z nich uvažuje o zařazení Bitcoinu do svého portfolia. To je velký nárůst oproti 30 % v roce 2020.

Nizozemský průzkum o vlastnictví kryptoměn

Ve stejném měsíci byl v Nizozemsku proveden průzkum, který zadal nizozemský orgán pro dohled nad finančními trhy (AFM). Prvním zjištěním je, že 12 % Nizozemců starších osmnácti let investuje do kryptoměn. To je podstatně méně než 26 % ze studie Grayscale, ale nezapomeňte, že výzkumné populace jsou odlišné. V americké studii se jí účastnili pouze investoři s investovaným kapitálem deset tisíc dolarů, zatímco v Nizozemsku byli dotazováni i lidé s malými prostředky. Ve skutečnosti pouze 15 % nizozemských respondentů investovalo do kryptoměn více než 5 000 eur.

V nizozemské studii je důraz na otázky (a tím i na zjištění) jiný. Například je zde otázka, zda by se jednotlivci dostali do finančních problémů po zhroucení kryptografických trhů. Každý osmý na tuto otázku odpovídá kladně. Tento typ otázky není překvapením: nizozemský průzkum si vyžádala tradiční finanční instituce. Jednou z možných motivací pro investování do kryptoměn je: "zahrát si". Jako důvod to uvádí 54 % účastníků. To je v příkrém rozporu se zjištěními společnosti Grayscale, kde značná část dotázaných považuje Bitcoin za víceletou investici. Opět to pravděpodobně souvisí s rozdílem v populacích, které byly předmětem průzkumu. Populace investorů (průzkum Grayscale) se nepochybně více zajímá o dlouhodobé investice než smíšená skupina obyvatel. A někdo, kdo má v kryptoměnách tisíce, je pravděpodobně nevnímá jako riskantní investici.

Podobnost mezi oběma studiemi

Podobnost ve výsledcích obou průzkumů vidíme v jednom z důležitých důvodů, který Nizozemci rovněž uvádějí pro vlastnictví Bitcoinu a dalších krypto aktiv: "malý úrok na spořicím účtu". To odpovídá obrázku z amerického průzkumu, totiž že investoři považují Bitcoin za finanční nástroj, který dlouhodobě chrání před inflací. Tradičně tuto funkci plní spořicí účet a dluhopisy.

Doporučené články
Jak bezpečný je Bitcoin?
Bitcoin a Ethereum: jaké jsou mezi nimi rozdíly?
Čtyři obchodní strategie pro krypto
Související články
Stát New York zakazuje novou těžbu Bitcoinu založenou na fosilních palivech

čvn 06, 2022

Stát New York vyhlásil moratorium na těžbu Bitcoinů založenou na neudržitelných zdrojích energie. To znamená, že v příštích dvou letech nesmí být zahájena ani rozšířena žádná nová těžba na neudržitelnou energii. Jedná se o první případ ve Spojených státech.

Obchodujte kdykoli a kdekoli

Zvyšte svůj vliv na obchodování a reakční dobu u více než 80 kryptoměn prostřednictvím okamžitého přístupu ke svému portfoliu s aplikací LiteBit.

  • 2525 Ventures B.V.
  • 3014 DA Rotterdam
  • The Netherlands
Více informací
  • O společnosti LiteBit
  • Kariéra
  • Firemní účet
  • Zákaznícká podpora
  • Prodej
  • Zprávy
  • Vzdělávání
Přihlaste se k odběru aktualizací

Přihlaste se k odběru informací pomocí našich e-mailových aktualizací

Přihlaste se k odběru na
Prozkoumejte oblíbené měny
© 2022 LiteBit - Všechna práva vyhrazena